תודה

תודה לך שמפיח משמעות במילים על נייר ובמנגינות שמתפזרות באוויר.

תודה.

צילום: צביקה ביסמנובסקי
צילום: צביקה ביסמנובסקי